Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze site accepteert u dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden. De makers van Schaatstochten.info/natuurijskaart.nl kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen wanneer dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. U dient derhalve elke keer dat u de site benaderd deze gebruiksvoorwaarden opnieuw te bekijken. Indien u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site.

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Team schaatstochten.info/natuurijskaart.nl. Op alle mogelijke geschillen, voortvloeiend uit de inhoud of het gebruik van deze site is het Nederlands recht van toepassing.

Het is toegestaan om voor informatieve doeleinden fragmenten van deze site te repoduceren door te deze te printen, te downloaden of anderszins te verspreiden onder andere mensen, mits met bronvermelding en in geval van aan internet gerelateerde applicaties, met een link naar www.schaatstochten.info. Echter geen enkele reproductie mag worden verkocht of verspreid voor commerciƫle doeleinden, worden veranderd of worden opgenomen in een andere publicatie of op een andere website zonder dat hier vooraf toestemming voor is verleend.

Copyright

De verzameling gegevens wordt beschouwd als unieke collectie volgens het databankenrecht. De makers van schaatstochten.info/natuurijskaart.nl behouden zich dan ook het exclusieve recht voor op het publiceren van de gegevens als geheel of als significante subset. Een bezoeker/bezoekster van de sites op de domeinen schaatstochten.info en natuurijskaart.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van voornoemende makers. Ieder is echter wel vrij om gebruik te maken van de gegevens uit data-feeds mits deze officieel worden aangekondigd en worden vergaard van de daartoe aangeven locaties op de domeinen schaatstochten.info of natuurijskaart.nl.